Septembermøtet

01-10-2019

Rundt 25 medlemmer møtte denne kvelden, og programmet var variert, men med stor vekt på bildevisning :) Paul startet med å...

Augustmøtet

01-10-2019

Vi startet høstsesongen med fotokveld med modeller. Synnøve og Cathrin hadde skaffet tre flotte modeller, og medlemmene ble fordelt på...

Kontakt

post@skodjefotoklubb.no

Møtelokale

Jentekolonien
Jentekolonien

Tidspunkt

Siste torsdag i måneden
Siste torsdag i måneden
Klokken 19.00
Klokken 19.00