Monica. Foto: John Colbensen

NM-pkalen, diplom og blomster. Foto: Monica Elise Vestre

Tusenkunstnaren Thoms. Foto: Thomas Moltumyr

Torsdag 25.01.2018 holdt klubben ordinært årsmøte. Monica Elise Vestre stilte ikke til gjenvalg, og gikk dermed av som leder. Thomas Moltumyr ble valgt til ny.

Klubblederen, Monica Elise Vestre presenterte årsrapporten fra styret, som vitnet om et ganske aktivt år - med en viktig milepel.

 

Norgesmester

Klubben ble norgesmester i foto i 2017. John, som tok initiativet til å starte klubben, og har jobbet iherdig med å dyktiggjøre medlemmene i foto helt fra starten av, har lenge hatt en målsetting om å oppnå dette. Det eneste som slo feil, var at klubben nådde målet før tida, takket være mange dyktige medlemmers innsats i NM.

 

 

Økonomi


Regnskapet viste et meget positivt resultat, med overskudd 28.382 kroner. Dette kommer godt med til kommende aktiviteter til glede for klubbens medlemmer.

 

 

Valg


Monica Elise Vestre gikk av som leder. Nyvalgt leder er Thomas Moltumyr. Han har vært vara i styret hittil, og markert seg som en kreativ og aktiv medlem i klubben.
Nytt medlem i styret er Peter Elias Hoddevik, ungdomsmedlem, som også har markert seg på flere områder i klubben allerede, bl.a. med gode plasseringer i flere konkurranser veldig tidlig.
Nytt medlem i valgnemnda er Cathrin Flate Reiten.

 

Alle valg og vedtak var enstemmige.

 

Takk og velkommen

I forbindelse med årsmøtet viste Monica også frem det synlige beviset for at klubben ble norgesmester i foto for klubber 2017 - en flott pokal og diplom. Flere medlemmer oppnådde gode individuelle resultater. Preusprisen for beste portrett i NM gikk for tredje gang til en medlem i Skodje, denne gangen til Line Skår.

 

Møteleder og nestleder Arnold Hoddevik takket Monica for en aktiv, kreativ og interessert innsats i styret. Monica ble med i klubben i august det året klubben ble stiftet. Selv om hun også da var både beskjeden og forsiktig i sin framferd, ble hun fort lagt merke til.

Allerede ved neste årsmøte ble hun valgt inn i styret. Gjennom årene har Monica hele tiden vært den som alltid har stilt opp på aktiviteter og møter, kokt kaffe, stelt i stand og ryddet, vært med på aktiviteter og lagt til rette på alle måter. Hun har også hatt perioder som aktivitetsansvarlig og konkurranseansvarlig i løpet av disse syv årene, og de to siste årene har hun vært leder for klubben. Lederoppgaven har hun utført til beste for klubben, med samme punktlighet, ansvarsfølelse og omsorg som i alt annet hun har tatt seg av og vært med på.

Styret og klubben takker masse for innsatsen så langt, og tror på god nytte i en noe mer tilbaketrukket rolle som varamedlem også.

Thomas Moltumyr ble ønsket velkommen som leder. Vi kjenner godt til hans aktive rolle i styret allerede, og tror han vil bli en meget god leder for klubben.

Tekst: Arnold Hoddevik