Tekst: Marita Lausund

 

På grunn av sjukdom, måtte vi gjere endringer på programmet denne kvelden.

Synnøve heiv seg rundt og organiserte juryering/vurdering av innsendte bilder frå medlem av klubben. Alle fekk beskjed om å sende inn to bilder pr. pers og disse vart vist på storskjerm anonymt.

Deretter sette vi oss i grupper for å diskutere kategorier som blir brukt når jury skal gi poeng og vurdere bilder. Vi tok først ei runde på nokre prøvebilder for teste kunnskapen. Ikkje alle synst det var like enkelt å gi poeng, men positive tilbakemeldinger kom det, og alle synst det var lærerikt og spennende å vere med på dette. Til slutt vart alle poeng lagt saman og det beste bilde vart kåra.

Her er tre av de fem bildene som fikk flest poeng

 

Foto: Marita Lausund

Foto: Bjørn Nedreskodje

Foto: Frank Herman Wik