Torsdag 31. oktober var det medlemsmøte med tema "Bilderedigering", over 20 medlemmer møtte opp. John Colbensen tok for seg tips og triks i Photoshop. Han viste bilder før, under og etter redigering. Han presenterte en huskeliste over ting man bør jobbe med i redigeringen, med fokus på alt man kan gjøre i Camera RAW . John har laget en egen artikkel med tips som du kan finne her:  Redigerings-workflow for Adobe Photoshop/Lightroom

 

I pausen feiret vi at vi ble Norges beste fotoklubb 2019. 

 

Etter pausen var det gruppearbeid. Fire ulike grupper fikk utdelt oppgaver knyttet til program for klubben i 2020. Forslag til tema, foredragsholdere, medlemskvarteret, utflukter osv.