Kirkegård. foto: Terje Angeltveit

Terje Angeltveit gjekk til topps i andre runde av konkurransen om å bli Årets fotograf. Team i denne runden var landbskap.

Foto.no arrangerer konkurransen Årets fotograf med fire runder kvart år.

Les meir om denne runden her

Les meir om konkurransen her

Oktoberkveld i Hoddevika. Foto: Arnold Hoddevik

Arnold er ikkje berre medlem av Skodje Fotoklubb, han er også medlem av Ålesund Kameraklubb, og der gjorde han det svært bra i klubbkonkurransa denne gongen.

Han gjekk heilt til topps i klassen farge papir med bårebildet frå Hoddevika, og tok også 4. plassen klassen digitale bilder med eit bilde frå Alnes. I tillegg fekk han to bilder antatt, eit av ei fjøsdør frå Tafjord og silkeførebildet frå Storsætra (det same som i vår "raude" konkurranserunde).

Vi gratulerer :)

Tekst: Monica Vatnehol

foto: Arnold Hoddevik

2011 er arkitekturens år. Arkitektur kan by på mange varierte og spennande utfordringar, skriv Geir Brekke i ein artikkel på Foto.no. Han fabulerer gjerne litt rundt ulike betraktiningsmåtar, problemstillingar og innfallsvinklar ved å fotografere arktiektur.

Geir Brekke er ein allsidig og interessant fotograf, som utforskar mange ulike sider ved foto, både kreativt krevjande motiv og tekniske sider ved fotograferinga.

Du kan lese heile artikkelen ved å klikke her

Dronninga av Lillevatnet. Foto: Arnold

No om dagane er fular av mange arter veldig aktive, og Lillevatnet i Spjelkavik er eit eldorado.

Svane, ender, spurvefuglar og forskjellige måsar held til rundt vatnet, og der er gangsti like ned til vatnet. Fuglane er ikkje redde for folk, for dei får mat av lokalbefolkninga.

Pass deg for svanemor, for ho bit - hardt.

Skjelten i blåtimen. Foto: Monica Vatnehol

Panorama var tema for kvelden, og foredragshaldar var Arnold. Ordet panorama kjem frå gresk og betyr altomfemnande synsvidde. Det er ein fototeknikk som handlar om å ta fleire bilder og så setje dei saman til eit bilde. Bildet kan vise omgivelsar opp til 360 grader, så teknikken blir ofte brukt hvis ein skal fotografere eit stort område. Utsnitt frå eit bilde kan også sjå ut som panorama, men er ikkje ekte panorama.

Arnold gjekk gjennom forskjellige variantar, forklarte om teknikk og utstyr, og viste eksempel på både feil som kan oppstå og rett samansette bilder. Foredraget med linkar finn du her.

Slitne fotografar kviler ut ved Brosundet.
Jugendsenteret. Foto: Arnold Hoddevik.
Tekst: Monica Vatnehol

10. april var det Ålesund som var målet for utflukta vår, og 7 stk. møtte fram for å utforske byen. 15 grader og opphaldsver gjorde sitt til at det vart ein behageleg tur denne gongen, men himmelen var nokså grå og lyset ikkje det beste.

Vi starta i området rundt Skansekaia med statuer, minnesmerker, moderne bygningar, gamle trehus og hurtigruteanløp. Mange motiv, både høgt og lavt, og enkelte fekk også teste gamle tyskkunnskapar. Eit tysk ektepar ville bli fotografert foran hurtigruta, og lurte på om det skulle skje noko spesielt, sidan vi var så mange fotografar på kaia...

Etter Skansekaia gjekk ferda vidare til Brosundet. Nokre fotograferte sundet, andre arkitekturen og atter andre prøvde seg på panorering av måsar.

Ålesund er ein vakker by, med utruleg mange flotte motiv. Kanskje fleire skulle prøve å leike turist i eigen by... ; )

Flight of the Rays - Fotograf: Florian Schulz

Foto.no har publisert ein liten artikkel om konkurransen om å bli årets miljøfotograf. Les meir om konkrurransen her

Ute av drift, foto: John Colbensen

John gjentok bedriften frå i fjor, med å bli nr 2 i år også. Vinnaren vart Lars Altberg frå Sverige, så John vart beste Norske deltakar - ein flott prestasjon, som vi gjerne gratulerer med.

Du kan lese meir om resultata på nettsidene til Biofoto.no, eller klikke her

Briller fra Brillerike, foto: Arnold Hoddevik

Her har alle ei strålande mulegheit. Alle motivtyper er jo tillatt, berre det reklamerer for eit eller anna. Frist er 30. 04. kl 23:59. Les meir i forumet, ved å klikke her

Det kan vere ei foreining som Skodje fotoklubb, eit produkt eller ein tur eller eit arrangement eller - ja, det er nesten ingen ende på kva som kan vere gjenstand for reklamebilde.

Slå deg laus, skriv ned idear, stel idear frå andre, planlegg og eksperimenter til du finn det beste reklamebildet ditt.

Spelemann i Davikhuset. foto: Arnold Hoddevik

Dette er den avgjerande runden, og eit heilt nytt og ukjent tema - Serie eller kolleksjon. Her er det også store mulegheiter for alle typer motiv. Det einaste kravet er at det skal vere ein innbyrdes samanheng mellom bilda i serien. Frist for innlevering er torsdag 26.5.2011 kl 23:59. Les meir i forumet, ved å klikke her

I 2010 hadde NSFF ein landskonkurranse med tema Kolleksjon. I resultatlista frå den konkurransen kan du sjå mange gode eksempel på kolleksjonar. Klikk her for å komme til sida der du kan laste ned dokumenta, langt nede på sida. Både presentasjon og resultatliste inneheld eksempel, så studer gjerne begge. Merk at Presntasjonen er på ca 35 Mb, så det tek litt tid å laste den ned.