Martin Madsen får overrekt kursbevis og boka Adobe Photoshop Lightroom 3 - Enkelt forklart. Foto: John Colbensen, Tekst: Monica Elise Vatnehol.

 

Kannesteinen. Foto: Arnold Hoddevik

Registrer deg i forumet ved å klikke her

Ålesund kameraklubb inviterer til nasjonalt fototreff

Medlemsmøtet 24.01. vart åpna med overrekking av kursbevis og brukarmanual for alle som gjekk på Lightroom-kurs hausten 2010. Manualen blir nok til god hjelp når ein skal utforske programmet på eiga hand, og skal visstnok vere så bra at den burde selgast til Adobe...

Etter overrekkinga gjekk Arnold over til å vise bilete frå ein flott tur til Vågsøy kommune sist vår. Bileta tok oss med til Måløy, Kannesteinen, Hendaneset, Kråkenesfjellet og Kråkenes Fyr m.m. Storslått natur og mange flotte motiv gjorde at fleire av medlemmane uttrykte ønske om ein tur til Kråkenes...kanskje ein idé for ei fotoutflukt for klubben ein gong?

Bruken av nettsida til klubben var neste tema. Arnold forklarte kva informasjon som finst der, korleis ein lagar innlegg og legg inn kommentarar, korleis ein lastar opp bilete, enkel redigering av bilete, avatar m.m. Delar av sidene er offentlege, men for å få tilgang til forumet må ein logge inn. Alle medlemmane vert oppfordra til å registrere seg og ta i bruk sidene, slik at vi kan få eit aktivt miljø i klubben.

Til slutt vart det vist ein DVD som Ålesund Kameraklubb har laga med bilete frå Ålesundsområdet. Bileta tok oss med gjennom årstidene, og ga eit flott inntrykk av byen. Ideen om å lage noko liknande om fotoklubben og/eller Skodje kommune vart lufta. Eit langsiktig prosjekt som kan vere både lærerikt og engasjerande for medlemmane i klubben.

Det vart også nevnt at Ålesund Kameraklubb i år er medarrangør av NSFFs nasjonale fototreff i starten av juni. Meir om dette kan ein lese på nettsidene til NSFF.

John Colbensen fekk takk, blomster og applaus for at han tok initiativet til å få i gang fotoklubben og for innsatsen så langt.

Fredag 21.01.2011 gjennomførte klubben årsmøte for 2. gong. Berre 16 med- lemmer møtte fram. Dei frammøtte var imidlertid engasjerte i sakene, og foreslå endringar i styret sine framlegg til vedtak, men alle vedtak var einstemmige.

Årsmøtet vedtok einstemmig endringar av tre paragrafar i vedtektene. Merk at frå 2011 gjeld medlemsskap frå 1.11. også for påfølgande år. Studentar med gyldig studiebevis skal no betale halv kontingent, på same måten som familiemedlemmer og ungdom under 18 år. Årsmøtet gjekk også inn for å heve kontingenten til 500 kroner for vanlege medlemmer og til 250 for familie/ungdom/studentar. Den viktigaste grunnen til dette er at klubben frå 2011 må betale full kontingent til NSFF.

Svein Ødegård og Lillian Larsen gjekk ut av styret, og inn kom Monica Elise Vatnehol og Martin Madsen. Styret vart også utvida med 2 varamedlemmer.

Årsmelding vart godkjent med retting av nokre få faktiske feil, og rekneskap uten merknader til resultatet, men med eit tillegg i teksten på ein av postane.

Møteprotokoll kan lesast på forumsidene, eller du kan klikke her for å komme til protokollen - via innlogginga.

Last ned årsmelding her
Last ned resultatrekneskap her

Etter årsmøtet samlast årsmøtedeltakrane til eit festleg spleiselag. Det vart servert elggryte med ris og salat og kake med kaffe. John og Arnold viste lysbildeseriar til inspirasjon og underholdning. Praten gjekk ivrig rundt bordet til over midnatt.

Dei som ikkje vart med på dette arrangementet, kan berre angre.

Tekst og foto: John Colbensen

"STEMNING" er tema for 5.runde i vår interne klubbkonkurranse. Kanskje synes mange dette er et vanskelig tema, men stemning kan være så mangt: En regnværsdag, en glad unge eller en gråtende unge, en nedfor husmor eller en superglad ektemann, et grått landskap eller et fargerikt sommerlandskap, tunge skyer eller knallblå himmel...søvnig stemning eller våken stemning, hverdag eller fest....osv i det uendelige Som dere skjønner, så kan alle mulige typer motiv sendes inn, bare det gir betrakteren en følelse av en stemning.

Fristen er satt til Lørdag 05.02 kl. 23.59.

Reglene finner dere inne på konkurranseforumet, så logg på og les.

Lykke til! Send inn!!

Nyttårsaften på skodje. Foto: Arnold Hoddevik

For få dagar sidan fekk klubben ei bestilling på ein lysbildeserie frå kommunen. Serien skal inneholde bilde frå kommunen, og brukast til framvising under ein interkommunal konferanse i vinter.

Bilda kan vere alle mulege motiv frå kommunen vår, alle årstider, turmulegheiter, fjord, fjell, arbeidsliv, gatebilde, offentlege bygningar, bustadområde, verdt å sjå, arrangement, osv, osv.

Hugs at personar som er avbilda, og kan identifiserast, må gje sitt samtykke til at bildet blir vist.

Send bilda dine til Arnold så snart råd er, og innan mandag 25. januar. Skriv 'Konferansebilde' i emnefeltet..
Du finn epostadressa til Arnold, dersom du klikkar på 'Om klubben'. Ver nøye med å skrive Konferansebilde i emnefeltet - ikkje noko anna, fordi epostane blir behandla automatisk.

Eksempel på bilde, der fotografen har vendt seg bort frå sola. Foto: Edmund Melkild

Ta gjerne bilde i solnedgang, men snu deg bort frå sola, så unngår du å skape klisjéaktige bilde. Dette var hovedbudskapet til Edmund Melkild under medlemsmøtet mandag.

Edmund viste mange gode eksempel, som illustrerte budskapet. Han viste kor viktig det er å vere klar i rette øyeblikk, fange lyset når det er på sitt beste - akkurat før sola går heilt ned og lyset går over i blått. Sollyset gir nydelig portrettlys, slepelys kan framheve konturar og mønster i terrenget, lyse opp enkelte parti i landskapet, f.eks. toppar som stikk opp, lyse opp steinar og tre, osv, osv.

Ca 28 medlemmer hadde møtt fram for å høyre og sjå Edmund sine enkle tips til betre bilde i solnedgang. Mange ga etterpå uttrykk for at dette var både nyttig, kjekt og interessant å høyre på og sjå eksempel på. Edmund viste mange bilde, men berre eitt av dei viste sola, sløra bak lette skyer og med skarpe silhuettar i framgrunnen.

Vinter. Foto: Edmund Melkild

Tema denne gongen var 'Vinter'. Fleire deltok, og kvaliteten steig igjen. Både morosame og flotte vinterbilde frå mange ulike situasjonar kom inn, både snøkave, akebilde, solnedgang, kos på isen, osv.

Dei tre første plassane vart denne gongen slik:
1. Edmund Melkild
2. Elin Parr
3. Trond Edvard Ekroll

Resten av resultatlista kan du sjå ved å logge deg på brukarforumet, og bilda finn du i bildegalleriet.

Foto: Arnold Hoddevik

Mange tykte dette var eit vanskeleg tema - Fritt motiv - kva er no det? Færre deltok, men dei innsende bidraga var dei beste til no, så konkurransen hardnar til. Kanskje var det også litt vanskelig å bedømme? Det var artig at 3 nye namn dukka opp på samanlagtlista.

Resultatlista starta denne gongen slik:
1. Arnold Hoddevik
2. Trond Edvard Ekroll
3. Edmund Melkild

Resten av resultatlista finn du i forumet, og bilda i bildegalleriet, så logg deg på.

Morgenmagi. Foto: Monica Elise Vatnehol

Tema for 1. runde i den interne klubbkonkurransen Årets fotograf var 'Høst'. Mange hadde vore ute og fanga dei flotte, intense haustfargane. Bildet Morgenmagi stakk av med sigeren i 1. runde. Dei tre første plassane:
1. Monica Elise Vatnehol
2. Mary Ødegård
3. Martin Madsen

Resten av plasseringane og bilda finn du ved å logge deg på brukarforumet. Bilda ser du i bildegalleriet.

Foto: Marianne With Nor

Tema for 2. runde var 'portrett'. Kvaliteten på innsende bidrag stig, så det er tydeleg at konkurranseinstinktet tek til å dukke opp. Vinnarbildet i dene runden haadde eit litt uvanleg og dristig komposisjon, som gjorde at bildet skilte seg ut frå dei andre.

Dei tre første plassane vart:
1. Marianne With Nor
2. Trond Edvard Ekroll
3. Arnold Hoddevik

Resten av resultatlista kan du sjå ved å logge deg på brukarforumet, og bilda finn du i bildegalleriet.

Sein ettermiddagsstemning frå Alnes i sommar: Foto: John Colbensen sin Nikon D300 på stativ med lang lukkartid

John gjekk heilt til topps i den nasjonale fotokonkuransen som Hønefoss Kamera Klubb arrangerte i haust. John fekk full klaff og gullplakett i klassen Beste naturbilde med bildet "Enden", som du ser her.

Han nøyde seg ikkje med det, men fekk også bronseplakett for bildet "Brudd". Litt stas er det også at han vert kobla til Skodje fotoklubb. Kluben gratulerer så masse med resultatet. Vel fortent er det. Vi legg også merke til eit anna lokalt namn, Igor Kostin frå Ålesund Kameraklubb, som fekk sølvplakett for sitt bilde "Bakside av Istanbul" og heiderleg omtale av eit anna bilde.

Denne konkurransen var den 20. i rekkja av nasjonale konkurransar i Hønefoss Kamera Klubb. I alt sende 91 fotografar inn til saman 358 bilde.