Håkon Grønning. Foto: Marina Kovrigina

Marsmøtet i fotoklubben nærmer seg. Vi får langveisfarende besøk - et spennende besøk fra Trøndelag.

Håkon Grønning, en av de mestvinnende amatørfotografene i NSFF kommer til medlemsmøte i Skodje i mars.

Gjør du et søk etter navnet på NSFF sine sider, får du en lang liste med resultater. Det er ofte mennesker i bildene Håkon skaper, men også landskaper, gjerne med enkle og harmoniske, elegante former, spesielt lys, gjerne aktbilder, men det er stor variasjon i motivene hans.

Håkon høster også medaljer i internasjonale konkurranser. Et bilde jeg liker godt, er "Raindrops and reflections", som vant gullmedalje i international salon of photography "Golden Woman 2017", in Russia. Bildet må du bare se, en kvinne med flommende hår bak en bukett lupiner og et regnvått vindu - et meget stemningsfullt bilde. Du kan se bildet på goldphotosalon.ru

Vi tror det blir interessant og inspirerende å se bilder og høre Håkon fortelle om bildene sine torsdag.

Tekst: Arnold Hoddevik

Fra oppslag om Roger Engvik i Sunnmørsposten, utlånt av Roger Engvik. Her er det stort spenn i verktøyene.

Fra klubbmøtet. Foto:Arnold Hoddevik

22 feb. kom Roger Engvik til oss og fortalte fra sitt yrkesliv som journalist og fotograf. Ett spennende dypdykk i fotografenes historie, fortalt med innlevelse og engasjement, illustrert med bilder fra forskjellige tidsepoker.

Det ble fortalt om hvordan han i tidlige jounalistår dro på reportasjeturer med mange kofferter med utstyr, fotoapparat, objektiver, kjemikalier og fotopapir - mye av innholdet hadde ikke fått blitt med på dagens flyreiser - i tillegg til koffert med klær. Fremkalling av fotografiene som ble tatt på turene skjedde ofte på hotellrommets bad, med håndduker stappet under alle dørsprekker for å unngå at lys kom inn i rommet. Disse bildene ble overført via telegrafsentraler der damene- for det var bare damer som jobbet der- brøt inn med jevne mellomrom for å fortelle hvor mange perioder som var brukt. Selv om de ble bedt om å ikke gjøre dette, fordi det ødela for teleoverføring av bildene, hendte det fra tid til annen. Noe som igjen resulterte at ett bilde av Kongen nesten fikk enn "dump" på.

Før var det gjerne slik at en "story" eller reportasje ikke kom på trykk før flere dager etter hendelsen - mens vi i dagens digitale verden har bilder og historier ute "på trykk" bare sekunder etter hendelsen. Engvik har erfart utviklingen fra start til i dag, i sitt yrke som fotograf og journalist på kroppen, og konkluderer vel med at teknologi har lettet en journalists arbeide betraktelig.

I tillegg til en historisk reise, fikk vi også se en dokumentar om Havørna. Denne flotte fuglen har gjennom 10 år, blitt fulgt på nært hold, både i reirbygging og hekking og også hvordan de slåss for føden der det er den sterkeste som vinner. De fleste «filmstjernene» er mellom de 15-20 ørneparene som hekker i regionen rundt Ålesund, men det finnes også streiffugler som blir lokka hit av sildefisket og torskefisket, og pga. ringmerking er det dokumentert at unørn har kommet helt fra Sverige for å sikre seg føde. Ørner har blitt filmet med kamera satt ut på Kvalen, kadaver har blitt lagt ut og kamera går når ørnene kommer for å spise. Engvik fortale også undervegs med utfyllende informasjon.

Etter pause, informerte Konkurranseansvarlig Ingebjørg Sporstøl om innleveringsfrister for print NM og om møter i konkurransegruppen for de som ønsket hjelp til utvelgelse av NM bilder.

Tekst: Liv Inger Natvik

Fra oppslag om Roger Engvik i sunnmørsposten, utlånt av Roger Engvik. Her er det stort spenn i verktøyene.

Torsdag 22.02. kl 19 kommer det storfint besøk til medlemsmøtet i fotoklubben.

Når Roger Engvik kjem til medlemsmøtet i Skodje fotoklubb, blir det nok eit svært interessant og inspirerande møte. Han vil fortelle og vise bilder fra sin lange karriere.

Roger Engvik er en særdeles dyktig forfatter og fotograf. Han er god til å formidle, så dette blir en fin kveld. Han har arbeidd over 50 år som pressefotograf i Sunnmørsposten, og er mer som en legende. Jeg har lest litt i et utdrag fra CV-en hans, og det var imponerende å se alt han har vært med på. Her er bare litt:

 

 • Vernepliktig fotograf/journalist i Sjøforsvarets presse- og informasjonstjeneste 1964-65
 • >li>Var med på å stifte Sjøforsvarets Informasjonsoffisersforening (SIOF)
 • Mannskap og reporter om bord i vikingskipet «Saga Siglar» under første etappe av jordomseilingen, fra Norge til Shetland og Færøyane, i 1984
 • Har gitt ut bildeheftet «Fuglene på Runde» i 1978
 • Ga ut boka «Da kattuglene ble husløse – om fugler og dyr i en skogkant»
 • Hovedfotograf for bøkene «Jazz i Molde» (Terje Mosnes, forfatter) i 1980 og «Jazz i Molde II» i 1991. Har levert et stort antall bilder til boka «Ut av det blå – Femti forrykende år med jazz i Molde» (Terje Mosnes, forfatter – Kagge forlag) 2010. Tildelt utmerkelsen «Molderosen» i 1984 for sitt arbeid med å sette Moldejazz på kartet. Fotoutstillingen «Jazz i Molde – 1963/2004» under den femtiende festivalen i 2010.
 • Ga ut boka «Venner og naboer – en hyllest til mennesker og natur på Nordvestlandet» i 2002
 • Ga ut boka «Brenner dei ikkje brising meir…?
 • Ga ut boka «Barnebarnsboka»
 • Kommer med boka “Fra titteskap til landskapsakvarium”
 • Har levert bilder og artikler til en rekke større bokverk og mindre bøker, tidsskrift og aviser/byråer i inn- og utland
 • Var med og stiftet lokalavdelingen av Norsk Ornitologisk Forening i Møre og Romsdal i 1968
 • Portrett av Kong Olav V ved kongebjørka i Molde ble valgt som motiv for et kongefrimerke i anledning kong Olavs 80-årsdag i 1983, portrett av Harald Grytten da han og jugendhus ble frimerkemotiv i 2010
 • Flere premierte bilder i ulike sammenhenger, fotoutstilling i Sunnmørspostens nye avishus i forbindelse med bokutgivelsene "Venner og naboer" og Fugler i fokus
 • Mangeårig medlem i styret i Ålesund akvarium og byggekomiteen, nå leder for Rådet i stiftelsen Atlanterhavsparken.

 

Jeg gjorde et søk om gjesten vår på internett, og fikk ca 6430 resultater. Jeg fant også noen musikkvideoer, blant annet "Roger Engvik - Under skuldra på Alsla - 1998 Ålesund".

Kom på medlemøtet torsdag 22.02. klokka 1900 på Jentekolonien i Skodje, og få en minnerik opplevesle og masse isnpirasjon.

Tekst: Arnold Hoddevik

Monica. Foto: John Colbensen

NM-pkalen, diplom og blomster. Foto: Monica Elise Vestre

Tusenkunstnaren Thoms. Foto: Thomas Moltumyr

Torsdag 25.01.2018 holdt klubben ordinært årsmøte. Monica Elise Vestre stilte ikke til gjenvalg, og gikk dermed av som leder. Thomas Moltumyr ble valgt til ny.

Klubblederen, Monica Elise Vestre presenterte årsrapporten fra styret, som vitnet om et ganske aktivt år - med en viktig milepel.

 

Norgesmester

Klubben ble norgesmester i foto i 2017. John, som tok initiativet til å starte klubben, og har jobbet iherdig med å dyktiggjøre medlemmene i foto helt fra starten av, har lenge hatt en målsetting om å oppnå dette. Det eneste som slo feil, var at klubben nådde målet før tida, takket være mange dyktige medlemmers innsats i NM.

 

 

Økonomi


Regnskapet viste et meget positivt resultat, med overskudd 28.382 kroner. Dette kommer godt med til kommende aktiviteter til glede for klubbens medlemmer.

 

 

Valg


Monica Elise Vestre gikk av som leder. Nyvalgt leder er Thomas Moltumyr. Han har vært vara i styret hittil, og markert seg som en kreativ og aktiv medlem i klubben.
Nytt medlem i styret er Peter Elias Hoddevik, ungdomsmedlem, som også har markert seg på flere områder i klubben allerede, bl.a. med gode plasseringer i flere konkurranser veldig tidlig.
Nytt medlem i valgnemnda er Cathrin Flate Reiten.

 

Alle valg og vedtak var enstemmige.

 

Takk og velkommen

I forbindelse med årsmøtet viste Monica også frem det synlige beviset for at klubben ble norgesmester i foto for klubber 2017 - en flott pokal og diplom. Flere medlemmer oppnådde gode individuelle resultater. Preusprisen for beste portrett i NM gikk for tredje gang til en medlem i Skodje, denne gangen til Line Skår.

 

Møteleder og nestleder Arnold Hoddevik takket Monica for en aktiv, kreativ og interessert innsats i styret. Monica ble med i klubben i august det året klubben ble stiftet. Selv om hun også da var både beskjeden og forsiktig i sin framferd, ble hun fort lagt merke til.

Allerede ved neste årsmøte ble hun valgt inn i styret. Gjennom årene har Monica hele tiden vært den som alltid har stilt opp på aktiviteter og møter, kokt kaffe, stelt i stand og ryddet, vært med på aktiviteter og lagt til rette på alle måter. Hun har også hatt perioder som aktivitetsansvarlig og konkurranseansvarlig i løpet av disse syv årene, og de to siste årene har hun vært leder for klubben. Lederoppgaven har hun utført til beste for klubben, med samme punktlighet, ansvarsfølelse og omsorg som i alt annet hun har tatt seg av og vært med på.

Styret og klubben takker masse for innsatsen så langt, og tror på god nytte i en noe mer tilbaketrukket rolle som varamedlem også.

Thomas Moltumyr ble ønsket velkommen som leder. Vi kjenner godt til hans aktive rolle i styret allerede, og tror han vil bli en meget god leder for klubben.

Tekst: Arnold Hoddevik

Mennesker på fjelltur fremstår som silhuetter. Foto: Liv Inger Natvik

Gatebilde. Den råde kåpen kommer litt bort i sort-hvitt. Foto: Liv Inger Natvik

Frisk rød blomst mot blå bakgrunn gir mulighet til å skape motsatte kontraster, lys eller mørk bakgrunn, ved å justere gråtonene i fargekanalene. Foto: Arnold Hoddevik

Hovedtema for medlemsmøtet i januar 2018 var sort-hvitt og presentasjon av nyheter i Lightroom.

Liv Inger innledet om sort-hvitt, og trakk linjer fra fotografiets begynnelse og frem til i dag. Hun viste gode eksempler på motiver som egner seg for sort-hvitt, og sammenlignet bildene i farge og sort-hvitt. De fremmøtte medlemmene ble utfordret på å fortelle litt om hvordan de tenkte om sort-hvitt.

Eksemplene Liv Inger hadde med, viste tydelig at det er ikke alle motiver som egner seg like godt til sort-hvitt. Blant annet så vi at komplementære farger kan føre til at kontraster og nyanser forsvinner ved konvertering til sort-hvitt. Flere i salen fortalte også om at det må planlegging til, for å få et godt resultat.

Arnold innledet sin del av møtet med å fortelle om nyheten i Lightroom, som Adobe presenterte i slutten av oktober 2017. Det er nå ikke lenger mulig å kjøpe Lightroom - bare abonnement er tilgjengelig. Under utvikling av den nye hovedversjonen hadde Adobe og testerne stort fokus på ytelsesforbedringer, men det ble også plass til flere viktige forbedringer. Lightroom Mobile har nå blitt itl Lightroom CC med skybasert lagring. Programmet for mobile enheter har også blitt utvidet med en skrivebordsversjon for datamaskiner. Tidligere Lightroom CC (2015) har blitt til Lightroom Classic CC.

Den siste delen var viet sort-hvitt. Arnold fortalte også om motivtyper som egner seg for sort-hvitt, og viste bildeeksempler. vi blir lett blendet av kontrastrike, skarpe og fargemettede bilder. Med fargebilder blir det lett noen problemer med fargerom og hvitballanse. Sort-hvitt forenkler dette, og vi kan heller konsentrere oss om alle nyansene i gråtoner.

Arnold viste også om forskjeller på å fotografere i jpg og RAW. Med RAW er all informasjon intakt, og det gir større muligheter for kontroll over redigeringsprosessen, en viktig del av arbeidet mot et ferdig bilde. Redigering av sort-hvitt er noe annerledes enn redigering av fargebilder. Det ble vist to måter å konvertere til sort-hvitt på, en enkel uten kontroll og en med full kontroll og gråtonene og et bedre resultat.

Tekst. Arnold Hoddevik

Et stolt og overrasket Æresmedlem. Foto: Dagfinn Lillebø

Skodje Fotoklubb ble stiftet 8. april 2010. Undertegnede hadde da hengt opp plakater i nærbutikker i området og spurt om folk var interessert i å bli med på oppstart av fotoklubb i bygda. Responsen var god og dato for første møte ble satt. Da dukket det opp godt over 30 stykker, inkludert Arnold Hoddevik.

Arnold var den aller første som rakk opp hånden da jeg spurte om noen kunne være interessert i å bli med å styre denne klubbskuten. Han var utrolig positiv til å bli med på dette, og har siden da sittet i styret hele tiden. En uvurderlig kar å ha med seg på laget.

Vi fant raskt ut at det var et stort behov for å få tilført mer kunnskaper til medlemmene i klubben, og Arnold har bidratt med utallige foredrag og kurs. En stor kunnskapskilde innen foto, som mange medlemmer har dratt nytte av opp gjennom årene. Vi tør vel ikke tenke på hvor mange timer han har lagt ned for at fotointeresserte skulle få mer kunnskap... Klubben måtte jo ha en egen webside for klubbmedlemmer, og der kom Arnold inn i bildet igjen. Han laget, egenhendig, klubbsiden vår fra scratch. En prosess som krevde sitt av tid. Og den dag i dag, har vi oppdatert info om klubbens møter o.l., med god hjelp av Monica Elise Vestre.

Arnold er alltid i godt humør og smiler mye. Han har brukt enormt med tid for at klubben er slik den er i dag. Uten han, hadde nok ikke klubben eksistert i den grad den gjør nå. Han har stålkontroll på alt det som hører med rundt det å drive en organisasjon, og det har vært en stø rygg å lene seg til. Skodje Fotoklubb er, som skrevet, en veldig ung klubb, og det er nok ikke vanlig å dele ut Æresmedlemskap i “hytt og pine”. Men, den innsatsen Arnold har lagt ned for klubben, fortjener honnør. Og derfor ble det, av styret, enstemmig bestemt at Arnold måtte bli Æresmedlem. Men siden Arnold fortsatt sitter i styret, måtte vi andre holde dette hemmelig i lengre tid... Så, under vårt julebord 16. desember, ble Arnold presentert for utmerkelsen. Vi er rimelig sikker på at han ikke hadde noen mistanker, for han var oppriktig overrasket.

Vi i Skodje Fotoklubb er stolte over å ha en slik enorm ressurs på laget. Arnold har gjort mange manns arbeid opp gjennom disse snart 8 årene. Og vi håper han vil være med i styre og stell i mange år fremover. Takk for enorm innsats, Arnold.

-Styret i Skodje Fotoklubb v/John Colbensen

Fyrverkeri fra årsskiftet 2016/17 på Glomset i Skodje. Foto: Arnold Hoddevik

Fyrverkeri fra årsskiftet 2016/17 på Glomset i Skodje. Foto: Arnold Hoddevik

I dag er det nyttårsaften - 31. desember 2017, og det er på høy tid å planlegge det som for noen er kveldens viktigste fotoaktivitet.

Her er noen tips om hvordan du tar gode bilder av fyrverkeri.

 • Finn frem stativet. For å få gode bilder, må du bruke lukkertider på flere sekunder. Derfor er det viktig å ha et stødig fundament for fotoapparatet.
 • Lad alle batterier. Når det er kaldt, går strømmen fortere ut.
 • Finn et sted der du får god nok avstand til fyrverkeriene og samtidig god utsikt.

Slik stiller du inn kameraet.

 • Slå av autofokus. Du klarer allikevel ikke å fokusere, uten at du har et lyst punkt i passe avstand. I så fall kan du fokusere på dette punktet og så slå av autofokus. Elles vil kameraet ikke gå av når du vil, men søke og søke etter et fokus.
 • Sett ISO på 200
 • Bruk manuelle innstilinger, så sant du kan. Sett blenderen på f/8 eller der omkring
 • Bruk lukkertid på noen sekunder. Bildene jeg har lagt med her, er tatt på 5 sekund.
Eksperimenter gjerne med lukkertidene. Dersom du vil ha full kontroll, bruker du innstillinga Bulb. Da er lukkeren åpen så lenge du holder utløserknappen inne.

 

Dersom du vil ha flere utskytninger på samme bildet, kan du ha med en sort kartong eller bruke objektivdekselet til å skjerme for andre lyskilder, mens du venter på neste utskytning. Lys fra gatelykter og bebyggelse kan lett føre til at deler av bildet blir overeksponert, dersom lukkeren er åpen for lenge. Tenk over om utskytningene eksploderer på samme sted. Det blir ikke nødvendigvis noen suksess på samme eksponering.

Et supert sted i vårt distrikt er fyrverkeriet på Glomset i Skodje. sjefen der ble jo verdensmester i 2017. Dette er kanskje det flotteste fyrverkeriet på våre kanter. Ålesund sentrum er også supert utgangspunkt for å ta bilder av fyrverkeri. Der er ekstra sterke lyskilder fra bebyggelse, så her er det viktig å passe lukkertiden.

Lykke til med feiringen, og vær forsiktige, så ingen blir skadet.

Tekst: Arnold Hoddevik

Eye Contact. Foto: Cathrin Flate Reiten

En glad Årets Fotograf 2017. Foto: Dagfinn Lillebø

En ikke mindre glad nr. 2. Foto: Dagfinn Lillebø

Under julebordet ble resultatene for høstrunden av klubbkonkurransen vår offentliggjort, og sammen med resultatene for vårrunden utgjorde dette grunnlaget for kåringen av «Årets Fotograf 2017».

I år var det Cathrin Flate Reiten som stakk av med den gjeve tittelen og et gavekort på 2000 kr. Hun hadde hele 46 poeng sammenlagt i de to rundene (18 + 28 poeng). I høstrunden fikk hun 1. plass i kategorien fritt motiv farge, for bildet «Eye contact», 2. plass i kategorien fritt motiv mono for bildet «The Duchess 3» og 2. plass i kategorien «gul» med bildet «Connection». I tillegg fikk hun hederlig omtale for bildet «Hurt» i kategorien fritt motiv mono.

2. plassen i «Årets Fotograf 2017» tok Malvin Jan Dyb med 35 poeng (21 + 14 poeng), og 3. plassen tok Monica Elise Vestre med 26 poeng (8 + 18 poeng).

Tekst: Ingebjørg Sporstøl

Et av bildene som ble kritisert, og som også fikk veldig mye skryt for all sin enkelhet. Foto: Alfred Nilsen

Tema for kvelden var bildekritikk med John, et tema flere av oss hadde sett frem til. Det ble dessuten en liten feiring av NM gullet med gullkake til alle som møtte, og også en visning av de 20 bildene som bidro til at Skodje Fotoklubb ble Norges beste fotoklubb i 2017 :)

Medlemmene hadde på forhånd sendt inn bilder som vi som var til stede kunne kritisere, og John brukte også egne bilder som eksempler.

Selve ordet "kritikk" kan kanskje virke skremmende på noen, men vi kritiserer ikke bilder i negativ forstand. Fordi vi ser bilder på forskjellige måter, så ser vi også andre måter å redigere, eller til og med ta bilder på. Det er viktig å huske at ved kritikk av andre sine bilder, så utdyper man det man selv mener, og dermed bør man også trø varsomt og heller starte med det man ser er bra, før man fortsetter med f.eks JEG synes at.../tenker at.../lurer på hvordan det hadde vært om fotografen flyttet seg mer mot venstre...osv.

Det å delta på slike møter/diskusjoner er virkelig en super måte å vokse som fotograf på. Vi har alle et forbedringspotensiale, og personlig har jeg hatt stor nytte av dette...jeg planlegger nå litt mer før jeg knipser. Ta imot kritikk med et åpent sinn. «Kritikk» som «wow for et fint bilde» hjelper deg lite med videreutvikling.

Som John sa i foredraget: "takle kritikk…hvordan? Husk at et bilde er subjektivt. Om 1 person ikke liker bildet ditt betyr det ikke at det er dårlig… 100 kan like det." "Husk at du mest sannsynlig ikke er verdens beste fotograf." "Tenk litt over hvem som gir kritikken."

Takk John for et informativt og nyttig foredrag.

Tekst: Liv Inger Natvik

Gullvinner i klassen monokrom print og Leif Preus fotopris for beste portrett uansett klasse. "You ... stole my Soul". Foto: Line Skår

Leif Preus fotopris for beste portrett i haustrunden av NM går til Line Skår frå Skodje Fotoklubb for bildet "You...Stole my soul".

I teksten frå NSFF heiter det også: ”Det kan nemnast at bildet gjorde eit sterkt inntrykk på juryen, som nesten tok til tårer. Anbefala alle som får muligheita til det å sjå papirversjonen av bildet, som gir eit vesentlig sterkare uttrykk.”

Det tette utsnittet fører deg svært nær inn på personen i bildet. Plagget rammar inn ansiktet, og framhevar auget. Er der litt ekstra fukt i nedkanten av auget? Er personen i ein vanskeleg situasjon - på flukt, kanskje?

Dette er 3. gongen på få år Preusprisen går til ein av medlemmene i Skodje fotoklubb.