Styret for 2019Torsdag 31.januar 2019, ble det holdt Årsmøte i Skodje Fotoklubb. Nytt styre ble valgt og jeg tør påstå at det vil bli et aktivt fotoår for klubben. Mange ideer og tanker rundt 2019 og innholdet.

Jeg, John Colbensen, ble valgt som leder. Med meg på laget har jeg nå Cathrin Flate Reiten som nestleder.Synnøve Tveten er nytt styremedlem. Paul Grøtt og Peter Elias Hoddevik fortsetter som styremedlemmer. Monica Elise Vestre fortsetter som varamedlem og Egil Ruud Olsen er nytt varamedlem.

Ingebjørg Sporstøl vil fortsett sitt gode arbeid som konkurranseansvarlig i klubben, mens Thomas Moltumyr trer av som klubbleder og vil bli en ren aktivitetsleder.

Jeg vil med dette takke Ole Bjørn Steinsvik som går av som vara og går helt ut av styre og stell.

En stor, spesiell takk til Arnold Hoddevik som tar en meget velfortjent pause fra styret, etter 8,5 år som nestleder og "altmuligmann" i styret/klubben. Arnold har vært uvurderlig.Tusen takk for super innsats, Arnold.

Vi i styret gleder oss til å ta fatt på 2019. Dette skal bli et år fylt med "FOTOGLEDE".

John Colbensen

Leder for Skodje Fotoklubb