Vi vil med dette takke for et flott fotoår med "Fotoglede" som tema. I 2020 bli Skodje Fotoklubb 10 år og jubileumsåret vil bli variert og spennende. Det trekkes i flere tråder og går alt som planlagt,vil medlemmene få være med på mye moro med klubben.

Vi sees i 2020...