Formålet med klubben kan kort oppsummerest slik:

  • Å gi medlemmene økt kunnskap om fotografi. 
  • Å øke interessen for godt fotografi i lokalsamfunnet. 
  • Å skape et bredt fotomiljø. 

Namn:

Skodje fotoklubb

Adresse:

Postboks 31, 6263 Skodje

Stiftingsdato:

08. april 2010

Organisasjonsnummer:

995408511

Bankkonto: 39103999123