Til orientering. Her er styret for 2020 :)

Egil Ruud Olsen, varamedlem. Cathrin Flate Reiten,nestleder.John Colbensen, leder.Monica Elise Vestre, styremedlem. Rune Blindheim Slyngstad, varamedlem. Rune Lade, styremedlem. Synnøve Tveten, styremedlem (ikke med på bildet).