På årets siste klubbmøte fikk vi besøk av Sparebanken Møre, avd Skodje. Klubben har i år søkt om Teft-midler, som Sparebanken Møre deler ut hvert år til lokale aktører innen alt fra kultur og idrett, til gründere. Vi fikk oss en kjempestor overraskelse da banksjef Lena Gulbrandsen på slutten delte ut en gavesjekk til oss på 50.000 kroner!

Vi setter utrolig stor pris på denne gaven, dette kommer godt med til klubbens 10-års jubileum neste år.

Fra venstre:

Amina Merzic, Linda Løvik Karlsen, Cathrin Flate Reiten (nestleder Skodje Fotoklubb) og

banksjef Lena Gulbrandsen