Som den aller første i klubben, fikk vår eminente leder, John Colbensen, nylig hederstegnet AFIAP (Artist FIAP) fra Fédération Internationale de l’Art Photographique (FIAP). Han er i eksklusivt selskap...bare 123 personer hadde pr. 01.01.19 fått denne utmerkelsen i Norge.

FIAP er en verdensomspennende organisasjon som fremmer fotografisk kunst i alle former. I dag består FIAP av 83 slike nasjonale selskap fordelt på fem kontinenter. Til sammen representerer disse ca. 1 million fotografer. Fotoklubber i ytterligere ca. 10 land har direkte medlemskap i FIAP. Organisasjonen arbeider på tvers av religiøse, politiske og ideologiske meninger, og som medlem av NSFF er vi også automatisk medlem av FIAP.

I FIAP sin beskrivelse av utmerkelsen står følgende om kriteriene for å oppnå den:

THE AFIAP DISTINCTION

The distinction "Artist FIAP" (AFIAP) is the first artistic distinction that can be obtained. It is awarded to photographic artists whose artistic qualities, technique and production of work have been acknowledged through the participation in international salons under FIAP Patronage.

The candidate for this distinction must:

a) Have taken part with success in international salons under FIAP Patronage for at least 1 year; i.e. his first FIAP-recognised acceptance must have occurred at least 1 year ago.

b) Have taken part with success in at least 15 international salons under FIAP Patronage in at least 8 different countries; a Circuit has to be considered as a single salon.

c) Have obtained at least 40 acceptances with at least 15 different works in international salons under FIAP Patronage.

d) 10% of the required acceptances in salons under FIAP Patronage have to be gained in “Print” salons.

Det har etterhvert blitt utmerkelser til flere i klubben, og nettopp John har vært en foregangsperson og inspirator for oss alle...hele 12 utmerkelser har det blitt til nå på han. Dyktig kar :) Vi gratulerer :)

 

Foto: Monica Elise Vestre