I forbindelse med 10 års-jubileumet har styret i år bestemt at klubben skal ha en større Jubileumskonkurranse,  fremfor to runder av klubbkonkurransen.

Jubileumskonkurransen har frist 15. september kl 23.59, og inneholder fire kategorier. Alle digitale. 

  • Fritt farge 
  • Fritt monokrom 
  • Landskap 
  • Mennesker 

Det er mulig å levere tre bilder i hver kategori, til sammen 12 bilder. 

Innlevering skjer via NSFF sine nettsider, og det er nå åpnet for innlevering. 

Åres fotograf går som før, men vil bli kåret ut fra resultatet på jubileumskonkurransen, og tre mindre klubbkonkurranser spredd ut over året.