I dag ble det nye styret i Skodje Fotoklubb konstituert. I anledning av at Jentekolonien er under oppussing, fikk vi bruke Nerskøyeløa som møteplass. Bedre møtelokale finnes neppe :)

Nå starter vi så smått planlegging av fotoåret 2021, så godt det lar seg gjøre i disse tider.

 

Fra venstre mot høyre med fin C19-avstand : Egil Ruud Olsen (Vara), John Colbensen(Leder),Mary Ødegård (Styremedlem/kasserer),Rune Blindheim Slyngstad (Vara),Monica Elise Vestre (Sekretær/webredaktør) og Bjørn Nedreskodje (Nestleder/Turansvarlig). Rune Lade var ikke tilstede men fortsetter altså som styremedlem. Foto er tatt av avtroppende nestleder Cathrin Flate Reiten.