Først Årsmøte, så fotokafé
Torsdag, 31. Januar 2019, 19:00

Medlemsmøtet for januar starter med årsmøte, der vil går gjennom året som har gått, og velger leder, nestleder, styremedlem og andre tillitsverv for fremtiden.

Innkalling ble sendt ut før jul. Sakspapirene er snart ferdige, og blir sendt til hver enkelt i god tid før møtet.

Møt opp og si din mening - stem på dine kandidater.

 

Etter årsmøtet er der tid for fotokafé og bildekritikk. Ta med datamaskin og fotoapparat, og kos deg med fotovenner i hyggelig lag.

 

Sakliste for årsmøtet:

Konstituering av møtet
A.   Valg av møteleder
B.   Valg av skriver
C.   To personer til tellekorps
D.   To til å skrive under møteprotokoll

 

Sakliste, jf vedtektene § 6

Sak 1             Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2             Årsmelding

Sak 3             Resultatregnskap

Sak 4             Fastsetting av kontingent 

Sak 5                                     Fastsetting av godgjørelse

Sak 6              Valg
                                                                               Leder
                                                                               Nestleder
                                                                               Styremedlem

                                                                               Varamedlemmer
                                                                               Revisor

Sak 7                         Innkomne saker

Sted Jentekolonien