Frist: NM vår 2020
Søndag, 15. Mars 2020, 19:00 - 21:00

Frist for innlevering av digitale bilder til NM vår 2020 

 

Du må være medlem i Norsk selskap for fotografi, NSFF, og bosatt i Norge, for å kunne delta. Hver autor kan totalt levere inn 12 bilder. Autor velger selv under hvilke tema og klasser bildene leveres inn. Digitale bilder ( = projeksjon) leveres via egen bildeopplasting på www.nsff.no. Sammenlagt resultat teller for Norgesmester. Egne regler gjelder for Årets klubb. Et utvalg av de premierte bildene vil inngå i årboken, som sendes alle NSFF medlemmer.

Deltagergebyr

Betaling, kr 150,-, foretas ved registrering av deltagelse. Deltagelse i ungdomsklassen er gratis.

Regler i PDF-format

Viktige punkter fra konkurransereglene

 • ALLE arbeider skal registreres FØR innlevering
 • Sørg for korrekt størrelse/papirformat/montasje
 • Sørg for korrekt merking av papirbilder (klikk her for mal)
 • Det skal foretas en samlet forsendelse av papirbilder fra hver fotoklubb
 • Merk tidsfrist for bilder i papirklassene – din fotoklubb må ha bildene i god tid for felles innsending, sjekk derfor også når din fotoklubb må ha bidragene dine

Klassedefinisjoner NM i foto

Tema «Fritt motiv»

 • Digital farge (inntil 3 enkeltbilder)
 • Digital monokrom (inntil 3 enkeltbilder)
 • Storformat papir (inntil 3 enkeltbilder)
 • Småformat papir (inntil 3 enkeltbilder)
 • Papirkolleksjon (1 kolleksjon på 3-5 bilder)

Tema «Natur»

 • Inntil 3 enkeltbilder digital (projeksjon)

Definisjon/regler «Natur»:

Vi følger definisjonene/reglene til FIAP og PSA, se PDF. Ingen manipulering, ingen tegn til mennesker eller menneskeligskapte ting (hus, gjerder, ledninger, stolper, etc.).

Tema: «Kreativt»

 • Inntil 3 enkeltbilder digital (projeksjon)

Definisjon/regler «Kreativt»:

Bruk av ulike teknikker enten i etterbehandling for å tilføre bildet noe ut over «en rent teknisk perfekt rett-fram avbildning». Alle delbilder i et komposittbilde må være tatt av autor.

Ungdomsklassen

Åpen for NSFF-medlemmer til og med det året en fyller 25 år.

Tema, ungdomsklassen:  «Fritt motiv»

 • Projeksjon farge og / eller monokrom
 • Totalt kan autor levere maksimalt 4 bilder